ต้องการ...
นโยบายความเป็นส่วนตัว
26 มกราคม 2564
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นการชี้แจงว่าผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ในนามเว็บไซต์ Teloga.com ("เรา") มีการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรเมื่อคุณเข้าถึงหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์ Teloga.com และบริการอื่นๆ ทั้งหมดของเรา ("บริการ")
ด้วยการที่คุณเข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการถือว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัว และหากคุณเข้าถึงหรือเข้าใช้งานบริการหลังจากที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวให้ถือว่าคุณยอมรับในนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับที่แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ด้วย
ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกรวบรวมและจัดเก็บจากข้อมูลที่คุณนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง จากระบบคอมพิวเตอร์อัตโนมัติ และจากบุคคลที่สามซึ่งเราใช้ให้ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกรวบรวมและจัดเก็บอาจประกอบด้วย: 1.หมายเลขที่อยู่ IP 2.ข้อมูลของโปรแกรมและอุปกรณ์ที่เข้าใช้งาน 3.คำค้นหาเว็บไซต์ 4.ข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ 5.ข้อมูลอื่นๆ ที่อาจจัดเก็บได้จากการสื่อสารระหว่างโปรแกรมที่เข้าใช้งานและระบบคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 6.ข้อมูลที่คุณนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง
เราใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการระบุตัวตนของคุณและอาจจดจำหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้รับการยืนยันแล้วว่าเป็นของคุณเอาไว้ในระบบคอมพิวเตอร์
บุคคลที่สามซึ่งเราใช้ให้ทำหน้าที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอาจใช้เทคโนโลยีคุกกี้ในการระบุตัวตนของคุณ
เรารวบรวมและจัดเก็บข้อมูลของคุณเพื่อ: 1.ใช้ปรับเปลี่ยนบริการเพื่อแสดงผลอย่างจำเพาะสำหรับคุณ 2.ใช้สำหรับการตลาดและการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ใช้งาน 3.ใช้สำหรับการโฆษณา