ต้องการ...
ต้องการอะไร
บอกไว้ที่เทโลก้า
แล้วรอรับข้อเสนอ